Thi công & Quyết toán

Hai bên thực hiện ký kết hợp đồng thi công, thực hiện thi công công trình theo đúng chất lượng và tiến độ đề ra.