23
Th11

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI CÓ BỂ BƠI

Một ngôi nhà ở riêng lẻ đương đại, được thiết kế bởi Amit Apel; tọa lạc ở Los AngelesCaliforniaMỹ.
Được hoàn thành năm 2012, ngôi nhà có nội thất tươi sáng  gọn ghẽ, cùng với một sự phong phú của các ô cửa sổ và cửa lấy sáng từ mái.
Mansfield-01-0Mansfield-02-0Mansfield-03-0Mansfield-32-0
Nội thất

mh_160114_01mh_160114_02mh_160114_03mh_160114_04mh_160114_05mh_160114_06mh_160114_07mh_160114_08mh_160114_09mh_160114_10mh_160114_11mh_160114_12mh_160114_13mh_160114_14mh_160114_15mh_160114_16mh_160114_17mh_160114_18mh_160114_19mh_160114_20mh_160114_21mh_160114_22mh_160114_23mh_160114_25